top of page

PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO BIOPLYNOVÉ STANICE

Díky naším mnohaletým zkušenostem s řízením bioplynových stanic jsme Vám schopni nabídnout expertní poradenství a služby.

Společnost Commpro Trade již několik let pravidelně poskytuje odborné poradentství více než 30 bioplynovým stanicím v České republice a v Polsku:

 • Odborná konzultace

 • Biologický dozor

 • Určení dávky surovin

 • Analýza vzorků

Naše firma se také věnuje zprostředkování surovin pro bioplynové stanice:

 • Kukuřičná siláž

 • Travní senáž

 • Travní GPS

 • Kukuřičné otruby

 • Kukuřičné mláto

 • Kukuřičný sirup

 • Melasový sirup

 • Pečivo

Nad rámec výše uvedeného také nabízíme tyto služby:

 • Aplikace digestátu

 • Nabídka a poptávka surovin pro BPS

 • Přeprava surovin

bottom of page